กิจกรรม
ข่าวสาร
บุคลากร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอนเกประสงค์บริเวณข้างที่ทำการ อบต.หนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 มิ.ย. 2561 86
สขร.   สขร. ประจำเดือน ต.ค.61-ธ.ค. 61   17 ม.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประกาศช่วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562   16 ม.ค. 2562 5
ราคากลาง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   11 ม.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562    11 ม.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561    10 ม.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561    11 ธ.ค. 2561 25
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   6 ธ.ค. 2561 33
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.27-005 สายบ้านหนองกรับ-หนองนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   6 ธ.ค. 2561 23
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 พ.ย. 2561 49
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองกรับ-หนองนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 พ.ย. 2561 47
ราคากลาง   ราคากลางก่อสร้างถนนฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา   8 พ.ย. 2561 43
ราคากลาง   ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองกรับ-หนองนา หมู่ที่ 1   8 พ.ย. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561   8 พ.ย. 2561 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่คลอดบุตรแล้ว ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   30 ต.ค. 2561 42
  (1)     2      3      4      5