หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

คณะผู้บริหาร
 
 
 

 


นางกฤษณี ศุภกิจเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
โทร : 062-2524290
 


นายวิชัย นิเทศธัญกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
โทร : 087-1964455


นางชูศรี สุริยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
โทร : 081-7855745
 


นายธีระ เนียมวงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
โทร : 082-1637872
 


 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290