หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุลา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 


 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 


ชุมชนหนองกุลาก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 มีประวัติความเป็นมาที่ได้เล่าขานสืบต่อๆกันมาคือ ชุมชนแรกที่มาอาศัยอยู่เดิมมาประกอบอาชีพหาของป่า เลื่อนลอย ต่อมามีชนเผ่าหนึ่งชื่อว่าเผ่า "กุลา" ได้ใช้ม้าต่าง ลาต่าง เดินทางร่อนเร่พเนจรมาหาของป่า และแวะพักแรมกันอยู่รอบๆ หนองน้ำแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน พอรุ่งเช้าชาวเผ่ากุลา ก็จากไปทิ้งร่องรอยเพียงซากกองไฟไว้เป็นอดีต
ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำนั้นว่า “หนองกุลา” และเรียกชื่อหมู่บ้านตาม ชื่อหนองน้ำว่า "บ้านหนองกุลา"
อีกนัยหนึ่ง จากคำเล่าเมื่อครั้งก่อนมาชาวบ้านบึงพิงปัจจุบันคือ บ้านบึงหนองไผ่ ได้มาอาศัยทำมาหากิน ที่หมู่บ้านนี้โดยเมื่อครั้งนั้นยังเป็นป่ารก ชาวบ้านจากบ้านบึงพิงจะมาอาศัยทำมาหากินตอนฤดูฝนและฤดูหนาว พอถึงฤดูแล้งมักจะเกิดไฟป่าอยู่เป็นประจำทำให้ชาวบ้านต้องอพยพเลิกรากลับไปยังบ้านบึงพิงและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เมื่อถึงฤดูแล้งชาวบ้านก็จะเลิกรากลับไปทุกที เลยเรียกกันติดปากว่า "กูลา" "หนองกูลา"
และจากคำเล่าต่อๆมาอีกนัยหนึ่งก็คือ ชาวบ้านครอบครัวแรกที่เข้ามาทำมาหากินที่หมู่บ้านนี้ คือครอบครัวของ นายลา ซึ่งบุกเบิกถางป่าเพื่อทำมาหากินและต่อมานายลาก็เสียชีวิตที่บริเวณหนองน้ำ ชาวบ้านเลยเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านหนองกุลา" ชุมชนเผ่าดั้งเดิมอพยพมาจากบ้านปลักแรด(ตำบลปลักแรดอำเภอบางระกำในปัจจุบัน)มาสร้างเพิงพักอาศัย เป็นการชั่วคราวอยู่ตามริมหนองน้ำ ด้วยความลำบากในการเดินทางไป - กลับ หลายคนจึงคิดปลูกกระท่อมกึ่งถาวรขึ้น ต่อมาก็กลายเป็นชุมชนขนาดย่อมและขยายใหญ่ขึ้นตามลำดับ และพวกเขาได้เลือกผู้นำชุมชนของเขาขึ้นเองเพราะสะดวก แก่การปกครองดูแล ผู้นำของเขาได้พระราชทานยศว่า "ขุนเกื้อกุลารักษ์"
นายสำราญ พัฒแหวว อายุ 81 ปี อดีตกำนันบ้านหนองกุลาเล่าว่า เดิมทีเดียวหมู่บ้านหนองกุลามีหวายมากมาย และของป่าหลากหลายชนิดด้วยกัน จึงมีการเก็บภาษีเข้าหลวงดังคำกล่าวที่ว่า หวายน้ำหวายขม หวายโป่ง (ควงสำหรับหวายเรียกว่าหวายชุด) ลานขี้ไต้ เก็บภาษีหวาย ภาษีส่วย ระกา ทุกปี
หมายเหตุ ม้าต่าง คือม้าที่ใช้บรรทุกสินค้าโดยมีเชือกหรือผ้า ยกห่อ/มัดของแล้วพาดหลังลงด้านข้าง 2 ข้างเท่าๆกัน ลาต่างก็เช่นกัน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลาตั้งอยู่ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั้งหมด 81,969 ไร่ คิดเป็น 131.15 ตารางกิโลเมตร
 
 


สัญลักษณ์ของตำบลหนองกุลา เป็น รูปฐานขุดเจาะน้ำมันกับรวงข้าว ซึ่งมีความหมายดังนี้

ฐานขุดเจาะน้ำมัน หมายถึง มีน้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

รวงข้าว หมายถึง มีการทำเกษตรกรรมในพื้นที่
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนิคมพัฒนาและตำบลบึงกอก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตรและอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบึงกอก ตำบลปลักแรด และตำบลพันเสา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  
 
 


 
 
 
 


เป็นที่ราบ มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีคลองหนองตะกุด คลองลานตาช้าง และคลองพระรถ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1065 (พิษณุโลก – กำแพงเพชร) ผ่านพื้นที่ตอนกลางในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้
 
 


มี 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
 


ราษฎรมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตรกรรม (ทำนาและทำไร่อ้อย) คือ 90 % และอื่น ๆ 10 % ตำบลหนองกุลา ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 25,000 บาท/ปี ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ได้จากการทำเกษตรกรรม ส่วนระบบเงินฝากและ สินเชื่อร้อยละ 90 จะขึ้นกับธนาคาร ธกส.และเงินกองทุนหมู่บ้าน
 


 
 
 


จำนวนประชากรทั้งหมด 14,515 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 7,182 คน คิดเป็นร้อยละ 49.48

หญิง จำนวน 7,333 คน คิดเป็นร้อยละ 50.52
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,821 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 110.67 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   หนองกรับ 182 180 362 135  
2   หนองไผ่ 462 472 934 328
  3   ดงกวาง 475 472 947 300  
4   หนองกุลา 570 615 1,185 467
  5   หนองหลวง 397 429 826 258  
6   บึงบอน 613 607 1,220 356
  7   บึงจำกา 224 221 445 146  
8   หนองนา 422 433 855 268
  9   หนองตะเคียน 313 298 611 221  
10   บึงพิง 390 410 800 258
  11   ใหม่คลองเจริญ 267 273 540 148  
12   ท่าไม้งาม 157 170 327 92
  13   หนองโพง 161 126 287 80  
14   หนองปลวก 510 569 1,079 437
  15   มณเฑียรทอง 229 195 424 133  
16   ห้วยน้ำเย็น 260 267 527 184
  17   ปลายนา 410 456 866 360  
18   เกาะก่าง 451 435 886 247
  19   ห้วยใหญ่ 154 155 309 89  
20   หนองคต 134 144 278 76
  21   หนองชุมแสง 125 152 277 91  
22   หนองกุลาใต้ 276 254 530 147
    รวม 7,182 7,333 14,515 4,821
 
ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290