หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
 


 
  ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
 
ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
 
ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-981246
 
ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา 114/4 หมู่ที่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
 
ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) nongkula@nongkula.go.th
 
ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
 
ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nongkula.go.th
 
ช่องทางที่ 7 QR code องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา
 
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
   
ชื่อ-นามสกุล :
   
หมายเลขบัตรประชาชน :
   
ที่อยู่ :
   
E-mail :
   
หมายเลขโทรศัพท์ :
   

   
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
   
ชื่อ-นามสกุล :
   
ตำแหน่ง :
   
สังกัดหน่วยงาน :
   
จังหวัด :
   
รายละเอียด :
   
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
   
   
    
 


 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290