หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 


 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บึงระมาณ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บึงระมาณ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุการเกษตร(ใบมีดตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.วังวน   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 942 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.โคกสลุด   จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน กฉ ๕๕๐๒ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๐ -๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
อบต.ชมพู   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ปลักแรด   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงและที่เท้าแขน ขาเหล็ก จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ปลักแรด   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้จัดเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ปลักแรด   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.ท่าทอง   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   จ้างทำป้ายไวนิลโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,239
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290