หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุลา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
 


 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongkula.go.th/sta... รายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น หัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการ
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongkula.go.th/boa... รายละเอียดแสดงข้อมูลของผู้บริหรแต่ละคน ประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล,ตำแหน่ง,รูปถ่ายและเบอร์โทรศัพท์
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.nongkula.go.th/pro...
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongkula.go.th/con... รายละเอียดการแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน เช่น ที่อยู่หน่วยงาน,หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล และแผนที่
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongkula.go.th/new... รายละเอียดการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.nongkula.go.th/web... กระดาษสนทนาของ อบต.หนองกุลา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongkula.go.th/pro...
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.nongkula.go.th/pro...
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongkula.go.th/pro... รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.nongkula.go.th/pro... 1.คู่มือประชาชนประบวนงาน ตามภารกิจของอบต. ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
2.คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
3.คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
4.คู่มือการปฏิบัตงานธุรการ
5.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
6.คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290