หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 กำนัน
 
 


นายมนตรี มั่นคง
ผู้ใหญ่บ้านหนองกรับ หมู่ 1


นายชิด ด้วงฟู
ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ หมู่ 2


นายเสกสรร คำวัดไทร
ผู้ใหญ่บ้านดงกวาง หมู่ 3


นายล้อม อ่ำพรม
ผู้ใหญ่บ้านหนองกุลา หมู่4


นายทัติพงศ์ เรืองปาน
ผู้ใหญ่บ้านหนองหลวง หมู่ 5


นายอภิสิทธิ์ ทองเครือ
ผู้ใหญ่บ้านบึงบอน หมู่ 6


นายสำเนา เทศปาน
ผู้ใหญ่บ้านบึงจำกา หมู่ 7


นายสมพร ดาวเรือง
ผู้ใหญ่บ้านหนองนา หมู่ 8


นายพรภวิษย์ กันอยู่
ผู้ใหญ่บ้านหนองตะเคียน หมู่ 9
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506