หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)