หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
  


นายประเสริฐ ชัยบำรุง
ประธานสภา อบต.
 


นายบุญชัย ขุนสุริยะ
รองประธานสภา อบต.


นางสาวนิดา สินประเสริฐรัตน์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นางอำภา ธีระกูล
สมาชิกภา อบต. หมู่ 2


นายทศพล ทองงามดี
สมาชิกภา อบต. หมู่ 3


นายโชว์ ชัยเชย
สมาชิกภา อบต. หมู่ 4


นางสาวสมพร คุ้มภัย
สมาชิกภา อบต. หมู่ 5


นายเจษ ศิริพรม
สมาชิกภา อบต. หมู่ 6


นายรุ่งโรจน์ อินเกตุ
สมาชิกภา อบต. หมู่ 7


นายสิงห์น้อย ยมมา
สมาชิกภา อบต. หมู่ 8


นายอมรเทพ กันอยู่
สมาชิกภา อบต. หมู่ 9


นายประทีป โพธิ์ทอง
สมาชิกภา อบต. หมู่ 10
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290