หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 

 
แจ้งประกาศช่วงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2562  
 

    อบต.หนองกุลา แจ้งประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองกุลา ไปรับแบบพิมพ์ แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ณ ที่ทำการ อบต.หนองกุลา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้กรอกรายการโดยละเอียดลงในแบบพิมพ์แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการ อบต.หนองกุลา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562    
    และ ประกาศขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต่างๆ ยื่นแบบพิมพ์เสียภาษี และทำการชำระภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ดังนี้
    1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ (ภรด.2) ภายใน เดือน ม.ค. - ก.พ. 62
    2. ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภป.1) ภายใน เดือน ม.ค. - มี.ค. 62
    3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายใน เดือน ม.ค. - เม.ย. 62
    4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 09.53 น. โดย คุณ วัชรพงษ์ รอดสงฆ์

ผู้เข้าชม 361 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506