หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 


 


 
โครงการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสุข ปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ  
 

10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกกฤษณี ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลาและประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสุข ปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางชูศรี  สุริยะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลาและประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ นายวิชัย นิเทศธัญกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา นายธีระ เนียมวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา หมู่ที่ 4 , 5 , 14 , 17 , 18 และหมู่ที่ 22 ทีมงานอบต.หนองกุลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการตรวจประเมินคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดการเจ็บป่วยและภาระพึ่งพิง กิจกรรมนันทนาการกลองยาว และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มาร่วมออกหน่วยบริการตัดผมชาย-หญิงและตัดแต่งทรง  โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุโซนหนองหลวง 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 14 , 17 , 18 และหมู่ที่ 22 จำนวน 94 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 15.36 น. โดย คุณ บุญย์นัดดา บุญยานันต์

ผู้เข้าชม 156 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/38

ลำดับภาพที่ 2/38

ลำดับภาพที่ 3/38

ลำดับภาพที่ 4/38

ลำดับภาพที่ 5/38

ลำดับภาพที่ 6/38

ลำดับภาพที่ 7/38

ลำดับภาพที่ 8/38

ลำดับภาพที่ 9/38

ลำดับภาพที่ 10/38

ลำดับภาพที่ 11/38

ลำดับภาพที่ 12/38

ลำดับภาพที่ 13/38

ลำดับภาพที่ 14/38

ลำดับภาพที่ 15/38

ลำดับภาพที่ 16/38

ลำดับภาพที่ 17/38

ลำดับภาพที่ 18/38

ลำดับภาพที่ 19/38

ลำดับภาพที่ 20/38

ลำดับภาพที่ 21/38

ลำดับภาพที่ 22/38

ลำดับภาพที่ 23/38

ลำดับภาพที่ 24/38

ลำดับภาพที่ 25/38

ลำดับภาพที่ 26/38

ลำดับภาพที่ 27/38

ลำดับภาพที่ 28/38

ลำดับภาพที่ 29/38

ลำดับภาพที่ 30/38

ลำดับภาพที่ 31/38

ลำดับภาพที่ 32/38

ลำดับภาพที่ 33/38

ลำดับภาพที่ 34/38

ลำดับภาพที่ 35/38

ลำดับภาพที่ 36/38

ลำดับภาพที่ 37/38

ลำดับภาพที่ 38/38
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290