หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 


 


 
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 7 บ้านบึงจำกา, วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบึงบอน และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด เส้นข้างวัดบึงบอน-หน้าโรงเรียนวัดบึงบอน หมู่ที่ 6 บ้านบึงบอน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเเละผู้ควบคุมงานออกตรวจรับพัสดุในงานจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 7 บ้านบึงจำกา, วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบึงบอน และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด เส้นข้างวัดบึงบอน-หน้าโรงเรียนวัดบึงบอน หมู่ที่ 6 บ้านบึงบอน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 09.05 น. โดย คุณ เกศรินทร์ กำประทุม

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290