หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 

 
 
 


 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอนเกประสงค์บริเวณข้างที่ทำการ อบต.หนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มิ.ย. 2561 279
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 4  20 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 3  20 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 5 - บ้านนายสุราช มากคิด หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุลา  16 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการขยายเขตประปา จากบ้านนางเรณู - บ้านนางสาวสนอง หมู่ที่ 3 บ้านดงกวาง  16 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายณรงค์ - บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่ 21 บ้านหนองชุมแสง   15 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (CAPE SEAL) หน้าโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่คลองเจริญ  15 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต บริเวณคลองแห้ง หมู่ที่ 20 บ้านหนองคต  15 ต.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต บริเวณจากคลองแห้งเลาะถนน หมู่ที่ 20 บ้านหนองคต  15 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบรีหารส่วนตำบลหนองกุลา ประจำเดือน กันยายน 2563  6 ต.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัญ - บ้านนายดำ เสือสมิง เชื่อมตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่  23 ก.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายณรงค์ถึงบ้านนายจรัญ หมู่ที่ 6 บ้านบึงบอน   23 ก.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนร่วมนิคมจากบ้านนายทองปาน เผ่าโสภา - บ้านนายคาย กลมกล่อม หมู่ที่ 22 บ้านหนองกุลาใต้  23 ก.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562  14 ก.ย. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  11 ก.ย. 2563 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506