หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอนเกประสงค์บริเวณข้างที่ทำการ อบต.หนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 มิ.ย. 2561 221
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศประกวดราก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างวัดหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง   11 ก.ย. 2562 13
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศประกวดราก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างวัดหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง   11 ก.ย. 2562 13
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างวัดหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง   5 ก.ย. 2562 9
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พล.ถ ๒๗-๐๐๑ บ้านหนองกุลา-บ้านบึงบอน หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลหนองกุลา    5 ก.ย. 2562 10
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศประกวดราก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างวัดหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง   30 ส.ค. 2562 18
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พล.ถ ๒๗-๐๐๑ บ้านหนองกุลา-บ้านบึงบอน หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลหนองกุลา    30 ส.ค. 2562 22
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง)จำนวน 10,400 ลบ.ม   23 ส.ค. 2562 18
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรCape Seal เส้นหน้าสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ-บ้านหนองโพง เชื่อมต่อตำบลลานกระบือ- ถึงทุ่งน้อย   15 ส.ค. 2562 13
ประกาศสอบราคา   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรCape Seal เส้นหน้าสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ-บ้านหนองโพง เชื่อมต่อตำบลลานกระบือ ถึงทุ่งน้อย   8 ส.ค. 2562 10
ประกาศสอบราคา   ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง)จำนวน 10,400 ลบ.ม   7 ส.ค. 2562 13
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะนอก-บ้านนางรำเค็ญ ดาวเรือง หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา   31 ก.ค. 2562 20
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเชาว์ถึงแคมป์นายเกิด ปานบุญ หมู่ที่ 3 บ้านดงกวาง   31 ก.ค. 2562 20
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรอ-ทางแยกนิคม หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยใหญ่   31 ก.ค. 2562 21
ประกาศสอบราคา   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังบ้านสองแคว หมู่ที่ 17 บ้านปลายนา   31 ก.ค. 2562 17
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506