หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจวน จับแสงจันทร์-ทุ่งตาเปลี่ยน หมู่ที่ 3 บ้านดงกวาง   8 ธ.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2566  30 พ.ย. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  30 พ.ย. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านท่าไม้งาม   14 พ.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 )  1 พ.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสง่า-บ้านนายทองดี หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา  28 ต.ค. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ!!! รับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  28 ต.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ!!! การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  28 ต.ค. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ!!! รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ  28 ต.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ!!! รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผูู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  28 ต.ค. 2565 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นกระทุ่มโพง หมู่ที่ 18 บ้านเกาะกร่าง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  20 ต.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดซื้อ (ลูกรัง) จำนวน 1,215 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  17 ต.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  10 ต.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 21 บ้านหนองชุมแสง   5 ต.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเชิด ศรีสุข - บ้านนายวินัย ทับทิมเงิน หมู่ที่ 22 บ้านหนองกุลาใต้  23 ก.ย. 2565 67
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290