หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  10 พ.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  9 พ.ย. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  8 พ.ย. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ประจำเดือนตุลาคม 2564  5 พ.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564  4 พ.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  4 พ.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เคลื่อนที่  27 ต.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  20 ต.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า  19 ต.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564  19 ต.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองกุลา ปี พ.ศ. 2564  7 ต.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเลือกตั้งนายก อบต.หนองกุลา ปี พ.ศ. 2564  6 ต.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ประจำเดือนกันยายน 2564  5 ต.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ โคก หนอง นา โมเดล  21 ก.ย. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชีพ - บ้านนางทิพย์ เสือไว หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา  8 ก.ย. 2564 31
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-675-1981