หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอนเกประสงค์บริเวณข้างที่ทำการ อบต.หนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มิ.ย. 2561 273
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน  10 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.06)จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน  10 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกสะพาน ๑-เขตหนองตะเคียน(เส้นบ้านนายล้วน สังข์คง) หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยใหญ่   10 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกสะพาน 1-เขตหนองตะเคียน หมู่ที่ 19 บ้านห้วยใหญ่  2 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกสะพาน 1-เขตหนองตะเคียน หมู่ที่ 19 บ้านห้วยใหญ่  2 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาก่อสร้ารางถนนร่วมนิคมจากบ้านนายทองปาน เผ่าโสภา หมู่ที่ 22 บ้านหนองกุลาใต้  29 มิ.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาขุดลอกคลองสระหลวง-คลองวังโบสถ์พร้อมเทดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง  29 มิ.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ขุดลอกคลองสระหลวง-คลองวังโบสถ์พร้อมเทดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง  24 มิ.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาขุดลอกคลองสระหลวง-คลองวังโบสถ์พร้อมเทดาดคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง  24 มิ.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางถนนร่วมนิคมจากบ้านนายทองปาน เผ่าโสภา-บ้านนายคาย กลมกล่อม หมู่ที่ 22  23 มิ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างถนนร่วมนิคมจากบ้านนายทองปาน เผ่าโสภา หมู่ที่ 22 บ้านหนองกุลาใต้  23 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง-ถึงบ้านนางสาหร่าย พัดพรม หมู่ที่ 7(2)  11 มิ.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง-ถึงบ้านสาหร่าย พัดพรม หมู่ที่ ๗ บ้านบึงจำกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มิ.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง-ถึงบ้านนางสาหร่าย พัดพรม หมู่ที่ 7(2)  5 มิ.ย. 2563 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506