หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน-หน้าวัดหนองหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 มี.ค. 2565 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองกุลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุลา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 มี.ค. 2565 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน-หน้าวัดหนองหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหลวง   17 มี.ค. 2565 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองกุลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุลา   14 มี.ค. 2565 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองกุลา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุลา   14 มี.ค. 2565 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน 1-บ้านช่องลม ตำบลช่องลม หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 19 บ้านห้วยใหญ่  16 พ.ย. 2564 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแพร-หมู่ที่ 1 บ้านหนองกรับ หมู่ที่ 16 บ้านห้วยน้ำเย็น  14 ต.ค. 2564 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยวน บุญเสริม-บ้านนางบาง หมู่ที่ 6 บ้านบึงบอน  14 ต.ค. 2564 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๒๗-๐๒๖ สายบ้านหนองตะเคียน(หน้าวัดหนองตะเคียน)บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๙   30 ส.ค. 2564 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างหลังคาโดมสนามฟุตซอลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุลา หมู่ที่ ๑๗ บ้านปลายนา   30 ส.ค. 2564 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล(Cape Seal)จากไร่นายเสวก กันอยู่-สะพานหมู่ที่ 19 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะเคียน  18 ส.ค. 2564 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจากวังโบส์ถ-ต้นมะขาม หมู่ที่ 18 บ้านเกาะกร่าง  18 มี.ค. 2564 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจากวังโบส์ถ-ต้นมะขาม หมู่ที่ 18 บ้านเกาะกร่าง  18 มี.ค. 2564 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ณ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 5  10 มี.ค. 2564 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง(บก.01) ปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ ณ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 5  4 มี.ค. 2564 69
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290