หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ราคากลาง(บก.01)ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พล.ถ ๒๗-๐๐๑ บ้านหนองกุลา-บ้านบึงบอน หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลหนองกุลา   3 ก.ย. 2562 16
ราคากลาง   ราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ข้างวัดหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง   3 ก.ย. 2562 17
ราคากลาง   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง)จำนวน 10,400 ลบ.ม   7 ส.ค. 2562 25
ราคากลาง   ราคากลาง(บก 01)ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรอ-ทางแยกนิคม หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยใหญ่   24 ก.ค. 2562 23
ราคากลาง   ราคากลาง(บก 01)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะนอก-บ้านนางรำเค็ญ ดาวเรือง หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา   24 ก.ค. 2562 24
ราคากลาง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 11 โครงการ   8 ก.ค. 2562 20
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีล(Cape Seal)จากไร่นายอภิสิทธิ์-สามแยกบ้านนายบุญยืน หมู่ที่ 6 บ้านบึงบอน    8 ก.ค. 2562 20
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนร่วมนิคมจากบ้านนายทองปาน เผ่าโสภา-บ้านนายคาย กลมกล่อม หมู่ที่ 22 บ้านหนองกุลาใต้   8 ก.ค. 2562 17
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเกาะมูลเหล็ก(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 18 บ้านเกาะกร่าง   8 ก.ค. 2562 15
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวม-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 18 บ้านเกาะกร่าง   8 ก.ค. 2562 16
ราคากลาง   ประกาศราคากลางจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน(บก 06)   14 มิ.ย. 2562 33
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง(บก.01)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุวิทย์-บ้านนายสำราญ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่   6 มิ.ย. 2562 31
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง(บก01)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวสี่บาท หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะเคียน   6 มิ.ย. 2562 35
ราคากลาง   ราคากลาง(บก 01)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเชื่อมต่อหมู่ที่ 11-หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่คลองเจริญ   2 เม.ย. 2562 81
ราคากลาง   ราคากลาง(บก 01)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายใน(เกาะเจริญ-บึงพิง หมู่ที่ 10 บ้านบึงพิง   2 เม.ย. 2562 65
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506