หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 


 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่ล้อม   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ที่ ๑๙๒ /๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง   23 ก.ย. 2565 89
ข่าวกิจกรรม ทต.เนินมะปราง   โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3RS   29 ก.ค. 2565 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชมพู   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)    28 ก.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดพริก      6 ก.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกเทียม   ประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับเงินสวัสดิการความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2565)    6 ก.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ชมพู   การบริการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง    6 ก.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.วงฆ้อง   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น(สร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)   6 ก.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ชมพู   การให้บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ชมพู    6 ก.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกร่าง      6 ก.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกร่าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เรื่อง การแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านกร่าง   6 ก.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านป่า   ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว   6 ก.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านใหม่      5 ก.ค. 2565 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (20 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ก.ค. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 19.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    5 ก.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกร่าง   กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   5 ก.ค. 2565 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,464
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290