หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินการงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานรับ-จ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 7 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 7 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 7 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 129  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 198  
 
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 [ 15 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 170  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506