หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 

 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินการงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานรับ-จ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 [ 7 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 121  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 7 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 145  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506