หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
ประกาศ อบต.หนองกุลา เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 129  
 
ประกาศ อบต.หนองกุลา เรื่อง นโยบายพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 169  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 43  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560-2564 [ 24 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506