หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

ประกาศ
 
 
 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องเรื่องราวร้องทุกข์ [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื่อเพลิงของรถส่วนกลาง (กองคลัง) [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-1506