หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรายงานผลการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 5 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน อบต.หนองกุลา [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสฯ ของอบต.หนองกุลา [ 22 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐของอบต.หนองกุลา [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290