หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุลา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
  


 
ชาวบ้านในตำบลหนองกุลา มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันด้วย
 


ตำบลหนองกุลา มีศาสนสถาน อยู่จำนวน 13 แห่ง , สำนักสงฆ์ 1 แห่ง และสถานธรรม 1 แห่ง ได้แก่

วัดจันทร์ประเสริฐ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2

วัดดงกวาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3

วัดบ้านหนองกุลา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

วัดหนองหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

วัดบึงบอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6

วัดบึงจำกา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7

วัดหนองนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

วัดหนองตะเคียน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9

วัดใหม่คลองเจริญ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11

วัดท่าไม้งาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12

วัดหนองแขม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14

วัดห้วยน้ำเย็น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16

วัดหนองกุลา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 17

สถานธรรมไทเฮอ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

สำนักสงฆ์พุทธศาสนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง

โรงเรียนบ้านหนองกุลา

โรงเรียนบ้านหนองกรับ

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน

โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง

โรงเรียนวัดบึงบอน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม

โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ

โรงเรียนนิคมบางระกำ 8
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนบ้านหนองกุลา

โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุลา
 


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมฯ
    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 17
ศูนย์สุขภาพ จำนวน 1 แห่ง คือ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลหนองกุลา
  1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 17
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ตำบลหนองกุลา มีประเพณี ดังนี้

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีแห่หลวงพ่อบก
 สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่งสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเอง จำกัด
    จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 062-252-4290